Verkeersdrempels 250

Uitvoeringen
Afmetingen (lxbxh cm)Hellingsgraad %UitvoeringGewicht
(kg)
Afmetingen (lxbxh cm)Hellingsgraad %UitvoeringGewicht
(kg)
250x100x14/241, 2, 3, 44standaardmotief1050
250x50x14/242, 1, 3, 54standaardmotief525
  • 1 Met slijtvaste, witte betonmarkering.
  • 2 Leverbaar in standaard en uitgewassen uitvoering.
  • 3 Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.
  • 4 Verankeringsvoorziening: 8x haakanker M12x200x50 4.8V.
  • 5 Verankeringsvoorziening: 4x haakanker M12x200x50 4.8V.
Structuren
Kleuren
Plaatsingsadvies
ZORG VOOR EEN GOEDE WATERAFVOER

Door het aanbrengen van een plateau in een bestaande weg kan de goede waterafvoer worden belemmerd. Daarom voorziet men in het ontwerp de nodige bijkomende drainagevoorzieningen.


BEPERK ZO VEEL MOGELIJK BELASTINGEN

Door de aanwezigheid en de vorm van een verhoogde inrichting treden uitzonderlijke belastingen op. Dit zowel vóór, op als na de verhoogde inrichting. Bij hogere snelheden nemen die belastingen snel toe. Duidelijke markeringen en handhaving van de toegelaten maximumsnelheid verhogen de duurzaamheid van de constructie.


DUURZAME CONSTRUCTIE

Een duurzame constructie vereist dat:
de fundering vlak is
de onderzijde van de elementen vlak is
de voegen net voldoende breed zijn (0,5 à 1 cm)
de nodige tijd aan zorgvuldige uitvoering wordt besteed
de constructie pas voor het verkeer wordt opengesteld als de hydraulische materialen van de fundering een toereikende sterkte hebben bereikt

TIPS BIJ PLAATSING VAN GEPREFABRICEERDE BETONELEMENTEN

De prefab aanloopelementen voor drempels of verkeersplateaus en/of de verkeerskussens worden gelegd op een fundering in beton te specificeren door het adviserende bureau of door de opdrachtgever. Verder moet men erop toezien dat de verkeersbelasting minimaal 14 dagen na de verwerking wordt vermeden.

ELEMENTEN MET ZELFVERDICHTEND BETON AANGIETEN EN VERANKEREN

Deze oplossing werd door het OCW ontwikkeld en bij proefprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegepast. Deze methode is ook opgenomen in het Waalse standaardbestek RW99 en in de aanvullingen bij het Brussels standaardbestek 2000.
Zelfs bij zwaar verkeer zou dit een duurzame oplossing moeten bieden. De geprefabriceerde betonelementen zijn voorzien van een stekwapening die met vloeibaar beton van sterkteklasse C30/37 wordt verankerd.
De elementen worden droog gelegd en met spieën op niveau gesteld. Vervolgens wordt aan de ene kant zelfnivellerend beton gestort dat onder de geprefabriceerde elementen door vloeit. Aan de andere kant stijgt het beton vanzelf tot hetzelfde niveau. Door zijn vloeibare toestand en de kleine korrelgrootte van de aggregaten (Dmax = 7 mm) stijgt het zelfnivellerend beton ook in de voegen op.
Zodra het beton is uitgehard worden de voegen met een harde voegvulling afgedicht en zo waterdicht gemaakt.
De fundering volgt geheel de vorm van de onderzijde van de elementen. Door de verankering van de wapening kunnen de elementen niet horizontaal of verticaal verschuiven, scheuren, afbrokkelen of worden uitgedreven.
Er kan ook geen structuurverlies in de voegen optreden. Met deze methode worden de elementen gemakkelijk op de juiste hoogte gesteld. Bovendien kunnen fundering en straatlaag vlot en in één fase worden aangebracht.


VOEGVULLING:

De geprefabriceerde drempels kunnen dankzij hun specifieke vorm met een minimale voeg van ± 0,5 à 1 cm worden geplaatst.
Deze voeg wordt eveneens gelaten tussen de geprefabriceerde elementen en de aansluitende verhardingen. De laterale voeg heeft bij voorkeur een breedte hebben van circa 1,5 cm.
Voegen worden opgevuld met fijn voegzand tot op ± 2 cm van de bovenzijde van de geprefabriceerde elementen. Waterinfiltratie langs de voegen wordt voorkomen door de voegen en de voegvullingen correct te uit te voeren, te onderhouden en door de voegen tussen geprefabriceerde elementen en bestrating met een warme voegvulling (bitumen of gietasfalt) af te dichten.
Kwaliteit
CE

CE

Onze producten zijn allen CE gecertificeerd. CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Stradus Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.
Komo

Komo

De producten van Stradus Infra die worden geproduceerd in onze vestigingen in Nederland worden allen geleverd met een KOMO certificaat. Het garandeert dat deze producten en processen voldoen aan het Bouwbesluit, Besluit bodemkwaliteit en de specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Download certificaat
Projecten
to top